Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin i Polityka prywatności

Redakcja serwisu "AGD w promocji" działając na rzecz serwisu i w jego imieniu szanuje prawa autorskie ustanowione przez polskie organy ustawodawcze oraz prywatność użytkowników serwisu. Tym samym, wymaga respektowania praw autorskich przysługujących twórcom artykułów i treści zawartych w serwisie "AGD w promocji". Poniższa polityka serwisu została przygotowana przez osoby działające na rzecz i w imieniu serwisu "AGD w promocji" oraz merytorycznie zweryfikowana przez kancelarię prawniczą. Prywatność osób fizycznych odwiedzających serwis podlega ochronie na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Prawa autorskie

Serwis "AGD w promocji" zawiera informacje w postaci artykułów tworzonych przez redaktorów serwisu, które mogą kierować użytkownika do serwisów zewnętrznych. Informacje te, zgodnie z obowiązującym prawem są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie polskiego prawa. W sporadycznych przypadkach, redaktorzy serwisu tworzą artykuły na podstawie dostarczonych materiałów promocyjnych przez osoby lub osoby działające na rzecz danej instytucji. W takich przypadkach, prawa autorskie przynależne są właściwym podmiotom zgodnie z ich źródłem pochodzenia. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, loga firmowe, symbole jak i zdjęcia stanowią własność stosownych podmiotów i do nich należą wszelkie prawa autorskie i majątkowe.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Treści zawarte w serwisie "AGD w promocji" są bezpłatne. Redakcja, osoby działające na rzecz i w imieniu serwisu "AGD w promocji" nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje jego zasady zawarte na stronie. Wszelkie działania użytkowników niezgodne z zasadami polityki prywatności serwisu oraz netykietą zostaną skutecznie usunięte, zablokowane lub zmodyfikowane przez Redakcję.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Redakcja, osoby działające na rzecz i w imieniu serwisu jak i mechanizmy serwisu "AGD w promocji" nie gromadzi ani nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników serwisu. Osoby niepełnoletnie proszone są o uzyskanie zgody od rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z serwisu.

Informacje zbierane przez serwer

Przeglądarka internetowa Użytkownika, wyświetlając na żądanie Użytkownika witrynę "AGD w promocji" pozostawi w dzienniku serwera serwisu podstawowe i nieosobowe dane. Danymi tymi mogą być: zapytanie związane z wyświetlaniem strony, adres IP, typ przeglądarki, język, data i dokładny czas przesłania zapytania oraz plik lub pliki cookie, jeżeli obsługa plików cookie została w przeglądarce włączona. Użytkownik ani osoby trzecie nie mają prawa do wglądu w zapisy dziennika serwera. Wgląd w dane ma wyłącznie administrator serwera jak i właściwe służby, które przedstawią nakaz lub skierowanie z prokuratury.

Przesyłanie zgłoszeń i ofert

Zgłaszając informację do serwisu za pomocą formularza „KONTAKT" Użytkownik nie przenosi praw autorskich do przesyłanej treści na redakcję ani osoby działające na rzecz i w imieniu serwisu "AGD w promocji". Przesłane informacje posłużą jedynie opracowaniu artykułu, którego zgłoszenie będzie dotyczyć. Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za zgłoszenie. Redakcja oznajmia, że jedynie wybrane zgłoszenia posłużą do stworzenia artykułu lub informacji w serwisie. W wybranych przypadkach, w artykule zostanie zamieszczona tekstowo informacja o źródle pochodzenia informacji, przez co rozumie się umieszczenie imienia lub Nicka podanego w formularzu zgłoszenia.